Rusya’nın Saldırganlığı, ABD Uranyum İthalatını Yeniden Düşünme Çağrılarına Yol Açtı


WASHINGTON – Batılı liderler Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline Rus fosil yakıt ithalatını azaltacak adımlarla yanıt vermek için yarışırken, ABD’li milletvekilleri ve yetkililer başka bir enerji kaynağı üzerinde zorlu bir ikilemle karşı karşıya: birçok Amerikan nükleer santraline güç sağlayan Rus uranyumu.

Başkan Biden geçen ay Rus petrol, gaz ve kömür ithalatını yasaklarken, yönetimi Rusya’dan uranyum ithalatını hemen durdurmak için harekete geçmedi. Amerika Birleşik Devletleri 2020’de uranyumunun yaklaşık yüzde 16’sı için Rusya’ya, yüzde 30’u da ülkenin iki yakın ortağı olan Kazakistan ve Özbekistan’dan geldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne göre.

Batılı ülkeler ülkeye ekonomik cezalar vermeye çalışırken, Rusya’nın petrol ve gaz ihracatı büyük ilgi gördü. Ancak Ukrayna’nın işgali, Rusya’nın dünyanın en büyük metal tüketicisi olan ve nükleer enerjinin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğu ABD’ye uranyum satışına da dikkat çekti.

Savaşın yarattığı dehşet, nükleer enerjiyi Bay Biden’ın karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik uzun vadeli vizyonunun anahtarı olarak gören enerji yetkililerine ve yıllardır yerli uranyum üretimini ve zenginleştirmeyi artırmayı tartışan Kongre üyelerine ortak bir amaç verdi. Her iki taraf için de Rusya’nın saldırganlığı, ABD’nin ithal uranyum bağımlılığını azaltması ve yeni nesil nükleer santrallere güç sağlamaya yardımcı olabilecek yerli tedarikçilere yatırım yapması için aciliyet katıyor.

Senatör John Barrasso, Wyoming Cumhuriyetçisi, bir yasa tasarısı sundu Mart ayında Rus uranyum ithalatını yasaklayacak ve eşleştirme, iki taraflı fatura geçen hafta Meclis’te tanıtıldı.

Barrasso yaptığı açıklamada, “Rus petrol, gaz ve kömür ithalatını yasaklamak önemli bir adım olsa da bu son olamaz” dedi. “Rus uranyum ithalatını yasaklamak, Rusya’nın savaş makinesini daha da savuracak, Amerikan uranyum üretimini canlandırmaya ve ulusal güvenliğimizi artırmaya yardımcı olacak.”

Geçen ayki onay oturumunda, Bay Biden’ın Enerji Bakanlığı’nın Nükleer Enerji Ofisine liderlik etmek için seçtiği Kathryn Huff, Ukrayna’nın işgalinin nükleer endüstrinin zayıf noktalarını gösterdiğini ve yerli üretimi artırma ihtiyacının altını çizdi.

Uranyum da dahil olmak üzere kritik yakıtlarımızın istikrarsız, güvenilmez kaynaklarından kendimizi uzaklaştırmamız kritik derecede önemlidir” dedi.

ABD, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Rus uranyumuna olan bağımlılığını yönetmeye çalışıyor. 1992’de Rusya Atom Enerjisi Bakanlığı ile varılan bir anlaşma uyarınca ABD, Rus uranyum alımını toplam ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’si ile sınırlamaya çalıştı. Bir değişiklik 2020’de imzalanan bu anlaşmaya göre, ithalatın 2028 yılına kadar yüzde 15’e düşürülmesi hedefleniyor.

Ancak 2020 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde yakıt olarak kullanılan uranyumun yarısına yakını Rusya, Kazakistan ve Özbekistan’dan ithal edildi. Değiştirilen anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri’ne gelecek yıl nükleer yakıtının yüzde 24’ünü Rusya’dan satın alma yetkisi verdi.

Daha da karmaşık hale gelen konular, Enerji Bakanlığı planlarını açıkladı 2020’de, yalnızca ticari ölçekte üretilen daha zenginleştirilmiş bir uranyum çeşidine dayanan, Bill Gates’in kurucu ortağı olan TerraPower tarafından tasarlanan da dahil olmak üzere, yeni nesil gelişmiş reaktörlerin geliştirilmesine 3,2 milyar dolara kadar yatırım yapmak Rusya tarafından.

Yerli tedarikçiler, yüksek tahlilli, düşük zenginleştirilmiş uranyum veya HALEU – bunu kullanabilecek gelişmiş reaktörlerin tamamlanmasına hala yıllar var.

Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Halkla İlişkiler Okulu’ndaki Küresel Enerji Politikası Merkezi’nde araştırma görevlisi olan Matt Bowen, “Bu kimsenin başaramayacağımızı düşünmesi değil” dedi. “Ancak bu, maliyetler gerektirecek ve bunların hiçbiri, bence gayet anlaşılır nedenlerle, bu reaktör projelerinin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadıkları için bu yatırımı yapmaya istekli değiller.”

Yeni reaktörler, eskilerinden daha ucuz, daha güvenli ve daha verimli olacak şekilde tasarlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde şu anda faaliyette olan, çoğu 40 yıldan daha eski ve amaçlanan ömürlerinin sonuna yaklaşan 93 reaktörden bazılarının değiştirilmesi umuduyla önerildiler.

Ancak Rusya’nın eylemleri ışığında, TerraPower ve yeni reaktörler geliştiren diğer şirketler, ticari bir alternatif olmamasına rağmen Rusya’dan daha zenginleştirilmiş yakıt kullanmayacaklarını söylediler.

Yaşlanan nükleer santraller kademeli olarak kullanımdan kaldırıldığından, yeni nükleer santraller inşa edilmezse, karbonsuz enerji üretimindeki boşluğu doldurmak için rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların büyük ölçüde artırılması gerekecektir.

Capitol Hill’deki son oturumlarda, bazı senatörler Enerji Departmanından kısa vadede gelişmiş reaktör projeleri için gerekli olan yakıtın yaratılmasına yardım etmesini istemeyi tartıştılar. Departman, gelişmiş reaktörlerde kullanılabilecek yakıt üretmek için “aşağı harmanlanabilen” veya zenginleştirilmemiş malzeme ile karıştırılabilen sınırlı zenginleştirilmiş uranyum envanteri bulunduruyor.

Ancak mevcut nükleer santraller ve gelecekteki modeller için istikrarlı bir uranyum akışı yaratmak için, milletvekilleri ayrıca uzun süredir atıl kalan veya üretimi azaltan madenler ve zenginleştirme tesisleri için yeni finansman çağrısında bulundular.

Amerika Birleşik Devletleri, Wyoming, Texas ve New Mexico gibi eyaletlerde önemli uranyum yataklarına sahiptir. Ancak bazı yerleşim yerlerinin sorunlu çevresel geçmişi ve kabile toprakları üzerindeki etkileri, yurt içinde büyük ölçekli uranyum üretimine devam etme konusunda uzun süredir devam eden endişeleri de canlandırdı.

Perşembe günü kritik maden tedarik zincirleriyle ilgili bir duruşmada, New Mexico Demokrat Senatörü Martin Heinrich, Laguna’daki Pueblo’da bir madenin neden olduğu devam eden çevresel zorluklara atıfta bulundu. süper fon sitesi on yıllardır temizlik çabalarına meydan okuyan devletinde.

Bay Heinrich, “Uranyum madenciliği ve öğütme sahaları hâlâ radyoaktif atıkları yeraltı sularımıza sızdırıyor” dedi. “Hala zar zor geri alındı.”

Rus tedarikçilerden uzaklaşırken nükleer endüstrinin nasıl destekleneceği sorusu, bu ay Senato tarafından onaylanabilecek olan Dr. Huff için büyük olasılıkla acil bir öncelik olacaktır.

Geçen yıl, Enerji Departmanı, ulusal bir rezerv oluşturmayı planlıyor Bu, kısmen endüstrinin canlanmasına yardımcı olmak için yerli üreticilerden satın alınan uranyumu stoklayacaktı. Kongre, rezervin finanse edilmesine yardımcı olmak için 2020’de 75 milyon dolar tahsis etti, ancak herhangi bir satın alma yapılmadı.

Ancak rezerv için uranyum satın almaya başlama çabası, Massachusetts Senatörü Edward J. Markey de dahil olmak üzere Demokratların direnişiyle karşılandı. bir mektupta Geçen yıl, Bay Markey ve beş Meclis üyesi, koruma alanının oluşturulmasının “kabile ve çevre adaleti topluluklarının sağlığı ve ayrıca genel çevre için ciddi bir tehdit” oluşturduğunu savundu.Yorum yapın